tunggal

1. tidak ada yang lain lagi, itulah sahaja, satu-satunya:
bahasa Melayu sanggup dan mampu mengambil peranan sebagai Bahasa Kebangsaan yang ~ pada tahun 1967;
berdiri berkaki~
= berdiri dengan kaki ~ [sastera lama] berdiri dengan kaki sebelah;
anak ~ anak yang seorang sahaja (tidak beradik berkakak);
ejen ~ = wakil ~ wakil yang hanya satu;

2. [Indonesia] bukan jamak;
kata ~ mufrat;
kalimat ~ [Indonesia] ayat selapis;

3. tidak berbelah bagi (perasaan, fikiran), dengan sepenuh-penuhnya, bulat-bulat;
dengan ~ hati dengan sepenuh hati;

setunggal [arkaik] tidak berbeza, sama…, se…;
~ darah sama darahnya, seketurunan, sebaka;
~ darjat sama darjat (taraf);

menunggalkan
1. menjadikan tunggal (tidak ada dua tiganya):
rayuan mereka itu berlawanan dengan perjuangan hendak ~ bahasa kebangsaan;

2. membulatkan (memusatkan) jadi satu, menyatukan;
~ diri menyatukan diri;
~ fikiran memusatkan (membulatkan, menumpukan) fikiran;

ketunggalan
1. perihal tunggal, keesaan;

2. kebulatan (fikiran dan lain-lain).

berkongsi