tongkol I

1. sepotong kayu yang agak besar, buku (butir) yang besar, gumpal, bongkah, ketul;

2. = ~ jagung tempat butir-butir jagung tumbuh atau melekat (pada buah);

3. penjodoh bilangan untuk buah jagung:
lima ~ jagung;

4. [Kelantan] unting benang.

berkongsi