tongkok

penongkok [Kedah] emas dan lain-lain yang disalut pada hulu keris.

berkongsi