terai

[bahasa percakapan] mencuba, menguji, merasai.

berkongsi