teraha

[Kelantan] halangan, galangan, gangguan, rintangan.

berkongsi