tekstur

jalinan bahagian-bahagian yang halus sesuatu benda (seperti jalinan serat pada kain, jalinan butir-butir halus tanah, dan sebagainya), daging (kain, buah, dan lain-lain):
tanah perlu diadun semula untuk memperoleh ~ dan kesuburan yang sesuai.

berkongsi