tambur II

[Terengganu] apa yang dihidangkan kepada tamu, jamuan;

tambul I.

berkongsi