statutori

mengikut statut (undang-undang atau peraturan) tertentu yang telah ditetapkan, berkanun:
terdapat peruntukan ~ khusus yang hanya terpakai kepada jurubank apabila mereka memungut dan membayar cek.

berkongsi