statut

undang-undang bertulis yang diluluskan oleh Parlimen atau badan lain yang berkuasa membuat undang-undang.

berkongsi