standard

1. [Indonesia] panji-panji;

2. [Indonesia] penopang yang berkaki (pada tiang bendera dan lain-lain);

standard II
1. sesuatu yang diterima (diiktiraf) dan dijadikan dasar untuk mengukur (menilai dan sebagainya) sesuatu yang lain (seperti berat, isi padu, nilaian wang, mutu, dan lain-lain), piawai:
supaya tinggi mutu barangnya, tiap-tiap pengilang cuba menentukan supaya barang keluarannya itu memenuhi ~ yang tertentu;

2. taraf (kehidupan);

3. sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat digunakan sebagai ukuran nilai (harga):
~ emas;

4. (bentuk bahasa, ejaan, dan sebagainya) yang betul (selaras) dan diterima oleh semua penuturnya, baku:
bahasa (ejaan) ~;

menstandardkan menjadikan standard (bahasa, ejaan, dan sebagainya), membakukan:
usaha-usaha untuk ~ bahasa Melayu telah lama dijalankan oleh DBP;

penstandardan perihal menstandardkan, standardisasi, pembakuan:
~ tatabahasa bahasa Melayu.

berkongsi