stamina

daya tahan (keupayaan untuk) membolehkan seseorang itu bekerja kuat (berlari laju dan sebagainya):
dia berlari setiap pagi untuk menambah ~nya.

berkongsi