spesies

golongan benda (binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain) yang mempunyai sifat yang sama atau bersamaan bangsa, jenis.

berkongsi