spekulan

[Indonesia-Belanda] orang yang mencari keuntungan besar (dalam perniagaan).

berkongsi