spektrum

1. paparan cahaya yang berwarna-warni (seperti warna pelangi) yang terjadi apabila sinar cahaya diuraikan menerusi kaca prisma;

2. julat atau lingkungan sesuatu perkara tertentu:
proses pendidikan hendaklah berakarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam apa juga ~;
perkembangan bahasa kanak-kanak berbeza-beza dalam satu ~ yang luas;
~ garis spektrum pemancaran atau penyerapan yang terdiri daripada garis-garis (setiap garis terbit akibat perbezaan aras tenaga elektron);
~ jalur spektrum yang terdiri daripada satu siri jalur sinaran yang dipancarkan atau diserap;
~ jisim spektrum yang terhasil daripada spektrometer atau spektrograf;
~ pemancaran spektrum yang terhasil akibat pemancaran sinaran elektromagnet daripada sesuatu jisim;
~ penyerapan spektrum yang terhasil daripada penyerapan sinaran elektromagnet oleh sesuatu jirim.

berkongsi