spektrograf

(Fizik) spektrometer atau spektroskop yang menghasilkan rakaman fotograf.

berkongsi