spektrofotometer

alat untuk menghasilkan atau merakam spektrum dan mengukur keamatan cahaya.

berkongsi