sonder

[Indonesia-Belanda], [bahasa percakapan] dengan tidak, tanpa:
dia pergi ~ memberitahu aku.

berkongsi