sondek

[Jakarta];

mayang ~ sejenis tumbuhan (pokok), sondai, Payena leerii.

berkongsi