solok II

[Minangkabau] [arkaik] lembah (antara gunung).

berkongsi