solok I

= pesolok, penyolok pemberian atau sumbangan (barang-barang makanan untuk orang yang mengadakan majlis perkahwinan dan lain-lain).

berkongsi