sistematik

1. berasaskan atau menurut sistem:
ekonomi ialah satu cabang ilmu pengetahuan yang ~;

2. pengetahuan mengenai sesuatu sistem.

berkongsi