sisik I

1. lapisan kulit yang berkeping-keping (pada ikan, ular, kaki ayam, dan lain-lain):
memang tuah ayam dan burung dapat dilihat daripada ~nya, tetapi tuah manusia siapa tahu;

2. [kiasan] corak atau ragam:
engkau semua masih mentah, tidak mengenal ~ manusia;
kurang ~, tinggal lidi di buku, kurang selidik tinggal kaji di guru
(peribahasa) kalau kurang hati-hati bekerja atau berusaha tidak ada hasilnya;
minta ~ pada limbat (peribahasa) menghendaki sesuatu yang tidak mungkin dapat;

bersisik ada sisiknya, mempunyai sisik:
dengan takdir Allah, dapatlah seekor ikan ~ emas bermatakan intan;

menyisik, menyisiki
1. membuang sisik (dari ikan dan lain-lain);

2. meraut buluh (lidi dan lain-lain) supaya licin;

3. melihat tuah ayam sabungan pada sisik di kakinya.

berkongsi