sipu II

[Jakarta];

tersipu-sipu (dengan) pantas, lekas, segera.

berkongsi