sipu I

tersipu-sipu = malu ~ = kesipuan, kesipu-sipuan malu sekali:
Hasnah ~ tunduk kemalu-maluan;
mereka itu pun kesipu-sipuan malu.

berkongsi