sinkroskop

(Kejuruteraan) peranti elektrik yang digunakan untuk menguji komponen sistem pencucuh.

berkongsi