sinkronisasi

penyelarasan antara dua perkara:
~ antara Kongres Ilmu Pengetahuan dengan penyusunan GBHN.

berkongsi