sini

1. = di sini di tempat ini:
Mahkamah Tinggi di ~ telah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup ke atas dua orang pemuda;

2. [bahasa percakapan] saya, aku:
~ tidak setuju dengan cadangan itu;

ke sini ke mari:
ia berlari ke sana dan ~;

dikesinikan dibawa ke mari, dikemarikan.

berkongsi