Sinhala

bangsa yang berasal dari negara Sri Lanka.

berkongsi