simulasi

perbuatan (latihan dan lain-lain) yang berasaskan atau menggunakan sesuatu yang direka atau dibuat-buat tetapi yang mirip kepada atau hampir dengan yang sebenarnya;

mensimulasikan menghasilkan semula keadaan tertentu untuk tujuan kajian atau latihan:
program komputer ~ proses kognitif manusia.

berkongsi