simbol

1. sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain, lambang, tanda:
raja berketurunan tidak dibuang tetapi dijadikan kepala negara sebagai ~ kenegaraan;

2. [arkaik] contoh:
hiduplah dengan rukun dan damai supaya menjadi ~ kepada orang di dalam masyarakatmu;

bersimbolkan menggunakan sesuatu sebagai simbol, berlambangkan:
garisan lurus yang bercerun positif, ~ x dan y.

berkongsi