simbiotik

(berkenaan (dengan) hubungan erat) saling bergantung pada satu sama lain demi faedah dan kebaikan bersama:
jelas sekali wujudnya hubungan ~ antara kegiatan pertanian dengan perindustrian di Malaysia.

berkongsi