sikut II

[Brunei];

menyikut membawa sesuatu atau seseorang (di belakang tubuh).

berkongsi