sikut I

[Jawa] siku;
main ~ = main sikut-sikutan [bahasa percakapan]
a) menyinggung dengan siku (dalam permainan dan lain-lain);
b) berlaku curang, mencuri, menipu, dan lain-lain;

menyikut
1. menyinggung (memukul) dengan siku;

2. [bahasa percakapan] bermain sikut.

berkongsi