setik I

[Indonesia-Belanda] jahitan;
~ balik jahitan kembar yang dibalikkan.

berkongsi