setiga

[Indonesia] [arkaik] sejenis puisi yang mempunyai tiga baris tiap-tiap serangkap.

berkongsi