setem II

[Indonesia-Belanda], [bahasa percakapan]

1. suara pengundi (dalam pilihan raya dan lain-lain);

2. sama nadanya, selaras, setala;
tidak ~
a) tidak sama nadanya;
b) tidak sesuai (cocok);

menyetem [bahasa percakapan]

1. membuang undi, mengundi;

2. menyamakan nada (dalam permainan muzik), menala;

seteman [bahasa percakapan] pemungutan suara, pengundian.

berkongsi