setem I

kertas kecil bergam, bergambar, dan mempunyai nilai (mata wang) tertentu yang digunakan sebagai tanda bayaran pos, bayaran cukai surat perjanjian, dan lain-lain;

bersetem mempunyai setem:
surat permohonan hendaklah disertai dengan satu sampul surat yang beralamat sendiri dan ~.

berkongsi