setek

[Indonesia-Belanda] potongan batang kayu (dahan dan lain-lain) untuk ditanam, turus.

berkongsi