seteheng

[Indonesia], [bahasa percakapan] setengah gila, tiga suku (dalam erti kiasan).

berkongsi