seteger

[Indonesia-Belanda] para-para tempat orang membuat kerja (seperti membuat rumah dan lain-lain), aram-aram.

berkongsi