serompok

[arkaik];

terserompok tidak dapat bergerak lagi, tersesak (tersuntuk) benar.

berkongsi