serdadu I

anggota tentera, askar, perajurit:
tidak lama kemudian, turunlah dua orang ~ dari atas gunung itu;
bagai ~ pulang baris
(peribahasa) orang yang kelihatan selalu bergaya tetapi berada dalam pekerjaan berat dan bahaya.

berkongsi