serbah

~-serbih tidak kemas (pakaian dan lain-lain).

berkongsi