serang II

[Minangkabau];

berserang bertambah, makin.

berkongsi