serang I

langgar, serbuan;

menyerang
1. mendatangi untuk melawan (mengalahkan, menaklukkan, dan lain-lain), melanggar, menyerbu:
maka Sultan Mansor Shah pun menitahkan Bendahara Paduka Raja ~ Pahang;

2. menimpa (penyakit dan lain-lain), menyebabkan sesuatu jadi sakit (rosak dan lain-lain):
penyakit yang datang ~nya itu ialah hasil daripada perbuatannya sendiri;

3. [kiasan] menentang (seperti mengkritik dan lain-lain), mencela, mencerca:
pihak pembangkang telah ~ pihak kerajaan dengan kata-kata yang pedas;

berkongsi