serang IV

[Minangkabau] silau;

keserangan kesilauan.

berkongsi