senteri

1. orang yang mendalami pengajiannya dalam agama Islam dengan merantau jauh-jauh (berguru di tempat yang jauh-jauh);

2. orang yang kuat beribadat (soleh).

berkongsi