senter II

[bahasa percakapan];

~ haf pemain barisan kedua yang di tengah (dalam permainan bola sepak, hoki);
~ por pemain barisan penyerang yang di tengah (dalam permainan bola sepak, hoki);
tak ~ [bahasa percakapan] agak gila, tiga suku.

berkongsi