senjang

[Minangkabau]

1. tidak sama yang di kiri dengan yang di kanan (sulaman, ukiran, dan lain-lain), tidak seimbang, genjang;

2. berlainan sekali, berbeza;

kesenjangan keadaan senjang, ketidakseimbangan, kelainan, perbezaan;

persenjangan perihal tidak seimbang (serupa), perbezaan.

berkongsi