sengkelit I

tali yang bersilang tempat melekatkan kaki (sewaktu memanjat pohon dan lain-lain);

bersengkelit menggunakan sengkelit (untuk memanjat).

berkongsi